HOLISTIK

INKLUSIF

TALIAN SEHAT

INSENTIF SUBSIDI RAWATAN PSIKIATRI

OBJEKTIF

Meningkatkan kesedaran dan literasi rakyat Negeri Selangor tentang kepentingan penjagaan kesihatan mental.
Mengurangkan stigma masyarakat terhadap isu-isu kesihatan mental melalui program-program promosi.
Menyediakan platform bagi rakyat negeri Selangor melakukan saringan awal kesihatan mental.
Menyediakan intervensi awal kepada rakyat Selangor secara atas talian.

FORUM 

TALIAN SEHAT

GAMBAR AKTIVITI