Anda akan pelajari tentang:
– Maklumat COVID-19 dari laman web KKM, MKN, Infosihat dan FAQ COVID-19.
Setiap siri ini akan disampaikan oleh Dato’ Dr Zainal Ariffin Omar, Pengerusi
Volunteers for Community Engagement and Empowerment for COVID-19 (VCEE19)

#SUKA
#sukarelawankomunitiselangor